Relief

Relief: Emblem til egen virksomhed

Det er muligt at skære både fladrelief (basrelief) med kun få mm´s højdeforskel og højrelief (hautrelief) med op til fuldplastiske figurer, hvor enkelte dele kan stå helt fri af baggrunden.

Det er muligt at fremstille billeder d.v.s. landskaber med perspektiv, for, mellem og baggrund, eller at sætte et motiv f.eks. et emblem eller figurer på en homogen baggrund.
Relieffer kan anvendes som et slags billede på lige fod med malerier, som udsmykning af bygninger og møbler i form af friser metoper og fyldninger, eller på mindetavler, epitaffer og våben (våbenskjold).

Se flere billeder